Program

  • 4 Nisan 2017, 10:00-11:00, Söyleşi (Fosil Yakıtlar), Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi, Kenan Gelişli Konferans Salonu, Trabzon
  • 19 Mayıs 2017, Sunum (Effectiveness of Regulation), ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kıbrıs
  • Haziran 2017, Söyleşi (Türkiye Enerji Piyasası), İskenderun Teknik Üniversitesi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü, İskenderun

July 24, 2015

Energy Consumption Mix of the World's Largest Economies
(Dünya'nın Büyük Ekonomilerinin Enerji Tüketim Çeşitliliği)
1965-2014


Energy Consumption Mix of the Europe's Largest Economies
(Avrupa'nın Büyük Ekonomilerinin Enerji Tüketim Çeşitliliği)
1965-2014


Energy Consumption Mix of Turkey
(Türkiye'nin Enerji Tüketim Çeşitliliği)
1965-2014


No comments :

Post a Comment