Program

  • 4 Nisan 2017, 10:00-11:00, Söyleşi (Fosil Yakıtlar), Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi, Kenan Gelişli Konferans Salonu, Trabzon
  • 19 Mayıs 2017, Sunum (Effectiveness of Regulation), ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kıbrıs
  • Haziran 2017, Söyleşi (Türkiye Enerji Piyasası), İskenderun Teknik Üniversitesi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü, İskenderun

July 24, 2015

Turkish Solar Market - Licence Auctions
(Türkiye Güneş Enerjisi Lisans Yarışmaları)


Thanks @solarbabatr for the data support.
Grafiğe katkıları için @solarbabatr 'ye teşekkürler.

No comments :

Post a Comment