Program

  • 19 Mayıs 2017, Sunum (Effectiveness of Regulation), ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • Mayıs 2017, Söyleşi (Türkiye Enerji Piyasası), İskenderun Teknik Üniversitesi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü, İskenderun

January 30, 2017

The Weighted Cost of Capital (WACC) for the Turkish Regulated Energy Markets
(Türkiye'de Düzenlenen Enerji Sektörlerinde Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM))
No comments :

Post a Comment